Komunikat z 19. kwietnia 2019 r.

Rodzice i uczniowie, akcja protestacyjna trwa nadal. Mimo tej trudnej sytuacji czynimy starania, aby zorganizować egzaminy maturalne oraz plenery. Z wyrazami szacunku H. Medoń