Państwowy Zespół Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego
w Bydgoszczy

Polski (Polska)English (United Kingdom)

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych

Nauka w Ogólnokształcącej Szkole Sztuk Pięknych trwa 6 lat. Z przedmiotów ogólnokształcących realizuje program 3-letniego gimnazjum i 3-letniego liceum profilowanego. Kończąc naukę uczeń otrzymuje tytuł plastyka oraz zdaje egzamin maturalny uprawniający do podjęcia studiów na wyższych uczelniach.

Warunki przyjęcia do szkoły

Państwowe Liceum Plastyczne

Nauka w Liceum Plastycznym trwa cztery lata. Cykl nauczania realizuje program 4-letniego liceum profilowanego. Kończąc szkołę uczeń otrzymuje świadectwo dojrzałości, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na wszystkie kierunki studiów oraz tytuł plastyka.

Warunki przyjęcia do LP

Sponsorzy:
Logon SA Bydgoszcz kuj-pom Budopol Maestra MKiDN Sowa pnwm