Państwowy Zespół Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego
w Bydgoszczy

Polski (Polska)English (United Kingdom)

Historia szkoły

Historię obecnego Zespołu Szkól Plastycznych otwiera rok 1945. Dnia 1 listopada szkoła rozpoczęła działalność jako Wolne Studium Artystyczne z siedzibą w Pomorskim Domu Sztuki przy ul. 1 Maja. Stanowisko dyrektora obejmował wówczas założyciel placówki, Marian Turwid. Od roku 1947 studium zostało upaństwowione i przekształcone w Państwowe Liceum Technik Plastycznych.

Lata 1961/1962 przyniosły kolejne zmiany. Szkoła została przekształcona w Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych.

Od roku 1999 placówka, w świetle zasad reformy oświaty, rozpoczęła kształcenie w systemie gimnazjalnym, powstała Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych. Trzy lata później, razem z nowym Liceum Plastycznym, współtworzyła obecny dziś Państwowy Zespół Szkół Plastycznych.

Dyrektorzy PLSP w latach 1945-2005:

  • mgr Marian Turwid 01.11.1945 – 31.08.1972
  • dr Alojzy Lemański 01.09.1972 – 31.08.1987
  • mgr Stanisław Matuszczak 01.09.1987 – 31.08.1991

Od 01.09.1991 dyrektorem szkoły jest mgr Elżbieta Jolanta Szymańska

Szkolnictwo artystyczne w Bydgoszczy

Jedną z pierwszych szkół artystycznych w Bydgoszczy była Królewsko-Pruska Szkoła Rzemiosł i Przemysłu Artystycznego (Königliche-Preussische Handwerker-und Kunstgewerbeschule). Budynek Szkoły według projektu Otto Bracha i Carla Meyera powstał w 1911 roku. Jednym z inicjatorów utworzenia Szkoły Rzemiosł i Przemysłu Artystycznego był jej późniejszy dyrektor architekt Arno Koernig. Wysoki poziom dydaktyki i nowatorskie programy kształcenia sprawiły, że w 1916 roku szkołę przemianowano na Akademię Przemysłu Artystycznego (Kunstgewerbeakademie).

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w miejsce Akademii powołano w 1920 roku Państwową Szkołę Przemysłu Artystycznego. Dyrektorem PSPA został zasłużony działacz oświatowy i kulturalny Kazimierz Ulatowski, absolwent Politechniki w Charlottenburgu. W zespole wykładowców Szkoły znaleźli się znani twórcy okresu międzywojennego: art. malarze Piotr Chmura i Leon Dołżycki, art. rzeźbiarz Jan Wysocki i art. grafik Karol Mondral. W 1923 roku decyzją władz administracyjnych Szkołę przeniesiono do Poznania, natomiast w Bydgoszczy utworzono Państwową Szkołę Przemysłową. W strukturze organizacyjnej nowej placówki edukacyjnej powstał wydział przygotowujący do zawodu drukarza i introligatora. Absolwenci tego kierunku, to przyszli instruktorzy w powstałym tuż po wojnie Państwowym Liceum Technik Plastycznych, a następnie Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych. Twórcami PLSP byli: art. malarz Tadeusz Mokrzycki, art. grafik Stanisław Brzęczkowski oraz art. malarz i publicysta Marian Turwid, niestrudzony animator życia kulturalnego, założyciel i długoletni dyrektor Liceum Plastycznego. Zespół Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy jest kontynuatorem tradycji jednego z najstarszych Liceów Plastycznych w kraju.

Sponsorzy:
Logon SA Bydgoszcz kuj-pom Budopol Maestra MKiDN Sowa pnwm