IV Międzynarodowe Triennale Grafiki im. Leona Wyczółkowskiego

Państwowy Zespół Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy to jedna z najstarszych średnich szkół artystycznych w Polsce. Współtworzyli ją artyści różnych specjalności, którzy poza działalnością dydaktyczną i wychowawczą prowadzili również działalność kulturalną. To właśnie dzięki takiej współpracy zrodziła się idea organizacji międzynarodowego triennale graficznego. Obecna, IV już edycja, odbywa się pod hasłem „Relacje i postawy”. Temat konkursu rozumiany jest  szeroko, odnosi się do naszych codziennych reakcji, odczuć, wzajemnych emocji, przyjaźni, akceptacji, sytuacji społecznych i politycznych. Bywa związany z naszymi fobiami, wykluczeniem, ze stereotypami i uprzedzeniami. Istnieją bowiem relacje, które od zawsze towarzyszą człowiekowi, które dla jednych są bliskie, dla innych są obce czy obojętne. Dotyczą wspólnej historii, osiągnięć gospodarki, cywilizacji, odmiennych kultur…

Regulamin konkursu

Relations and Attitudes 2019 english version