Fotografia

Pracownia fotografii tradycyjnej posiada aparaty fotograficzne oraz własną, dobrze wyposażoną ciemnię. Uczniowie poznają zarys historii fotografii, zasady działania aparatu, technologii wywoływania filmów oraz wykonywania odbitek w ciemni fotograficznej. Zadania realizowane w pracowni to fotografia artystyczna oraz użytkowa (zdjęcia reklamowe, katalogowe). Większość zdjęć wykonywanych jest w technice czarno-białej.

Wpracowni fotografii cyfrowej uczniowie wykonują ćwiczenia z zakresu kreacji obrazu fotograficznego z możliwością jego przetwarzania za pomocą komputerowych programów graficznych – od zdjęć jednorodnych, przez fotomontaże, po tworzenie obrazów ruchomych w postaci krótkich animacji. Młodzi artyści poznają podstawy tworzenia kilkuminutowych etiud filmowych w technice poklatkowej i w systemie sekwencji video. Materiał wyjściowy w postaci odbitki fotograficznej lub pliku uzyskuje się za pomocą tradycyjnych i cyfrowych metod naświetlania obrazu.