Fotografia

Pracownia fotografii tradycyjnej posiada aparaty fotograficzne oraz własną, dobrze wyposażoną ciemnię. Uczniowie poznają zarys historii fotografii, zasady działania aparatu, technologii wywoływania filmów oraz wykonywania odbitek w ciemni fotograficznej. Zadania realizowane w pracowni to fotografia artystyczna oraz użytkowa (zdjęcia reklamowe, katalogowe). Większość zdjęć wykonywanych jest w technice czarno-białej.

Wpracowni fotografii cyfrowej uczniowie wykonują ćwiczenia z zakresu kreacji obrazu fotograficznego z możliwością jego przetwarzania za pomocą komputerowych programów graficznych – od zdjęć jednorodnych, przez fotomontaże, po tworzenie obrazów ruchomych w postaci krótkich animacji. Młodzi artyści poznają podstawy tworzenia kilkuminutowych etiud filmowych w technice poklatkowej i w systemie sekwencji video. Materiał wyjściowy w postaci odbitki fotograficznej lub pliku uzyskuje się za pomocą tradycyjnych i cyfrowych metod naświetlania obrazu.

01 02Architektura--2--Martyna-Wenda 03Architektura---Martyna-Wenda 04Cyjanotypia--Print-2 05Cyjanotypia--Print-3

07fotografia-inscenizowana-fot-O-Kowalik2010 08fotografia-inscenizowana-inspiracja-gra_w_krykieta1895_i_wyczolkowski_ucziowie_plastyk_bydgoszcz2012 09fotografia-inscenizowana-inspiracja-postac_kobiety1892_l_wyczolkowski_uczniowie_plastyk_bydgoszcz2012 10fotografia-inscenizowana-inspiracja-ujrzalem_raz1852_l_wyczolkowski_uczniowie_plastyk_bydgoszcz2012 11Fotografia-Otworkowa---Beata-Kozłowska 12Fotografia-Otworkowa---Joanna-Skoda 13Fotografia-Otworkowa---Kamila-Pigońska 14Fotografia-Otworkowa---Patrycja-Politowska 15Inscenizacje---biało-czerwone--Aniela-Ogrodnk 16Inscenizacje---czasu-i-ruchu---Sara-Szustakiewicz 17Klaudia-Giese-IVb-(4) 18Studio-3 19Studo-2 20Wenecja---Jakub-Gałgański 21IMG_0098x 22STUDIO-2-fot-sonia-draber