Litografia

Wykonywanie prac litograficznych ma w szkole długą tradycję sięgającą lat pięćdziesiątych XX wieku. Istniał wtedy dział poligraficzny, a litografia, głównie reprodukcyjna, była jedną z ważniejszych technik. W tym czasie zgromadzony został sprzęt i urządzenia, które są podstawą obecnie działającej pracowni. Pracownia litograficzna wyposażona jest w oryginalne kamienie litograficzne, prasę litograficzną i pozostałe narzędzia oraz właściwe dla tej techniki materiały. Pracownia umożliwia wykonywanie litografii i autolitografii w technice piórkowej, kredkowej i technikach łączonych oraz według własnych indywidualnych pomysłów. Jest miejscem, gdzie można poznać uroki tej starej techniki i jej artystyczne możliwości.