Spis podręczników na rok szkolny 2017/2018

Liceum Plastyczne:

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych

  • Klasa V
  • Klasa II i III POSSP- uczniowie otrzymują podręczniki bezpłatnie z biblioteki. Istnieje możliwość, że ćwiczenia do klasy II przekroczą kwotę dotacji i będzie konieczność dokupienia ich we własnym zakresie (szczegóły we wrześniu).