Dyrekcja

mgr Hanna Medoń – dyrektor

mgr Bogusław Kuraś – wicedyrektor ds. przedmiotów artystyczno-zawodowych


mgr Agnieszka Elwertowska-Komuniewska – kierownik sekcji plastycznej