Dyrekcja

mgr Hanna Medoń – dyrektor

mgr Joanna Wiśniewska-Kośmider – wicedyrektor ds. przedmiotów ogólnokształcących

mgr Aleksandra Bojarska – wicedyrektor ds. przedmiotów artystyczno-zawodowych


mgr Franciszek Otto – kierownik sekcji plastycznej