Rada Rodziców

Przy Zespole Szkół Plastycznych działa Rada Rodziców

Wpłat na pomoc szkole (klasy I) i fundusz materiałowy proszę dokonywać na konto Rady Rodziców przy Zespole Szkół Plastycznych:

13 1020 1462 0000 7402 0018 6742