Rada Rodziców

Przy Zespole Szkół Plastycznych działa Rada Rodziców

Wpłat na pomoc szkole (klasy I) i fundusz materiałowy proszę dokonywać na konto Rady Rodziców przy Zespole Szkół Plastycznych:

13 1020 1462 0000 7402 0018 6742


 

Bydgoszcz, dnia 17.02.2018

Szanowni Rodzice!
Mam przyjemność poinformować Państwa, że dzięki efektywnej współpracy z Radą Rodziców, szkoła do której uczęszczają Państwa dzieci, funkcjonuje na wysokim poziomie, lokując się w czołówce szkół artystycznych w Polsce. Świadczą o tym wyniki egzaminów zewnętrznych, tytuły laureatów i finalistów konkursów z różnych dziedzin sztuki na terenie kraju i za granicą oraz stypendia przyznawane naszym uczniom przez Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego , Premiera oraz Centrum Edukacji Artystycznej.
W Ogólnopolskim Przeglądzie z Malarstwa, Rysunku i Rzeźby plasujemy się w pierwszej piątce najlepszych szkół w ciągu ostatnich piętnastu lat. W ubiegłym roku szkolnym w Olimpiadzie Artystycznej (historia sztuki) pięcioro uczniów z naszej szkoły zdobyło tytuł laureata. W piątek, 14.12. 2018 r. troje uczniów, laureatów konkursu organizowanego przez Urząd Patentowy, odbierało nagrody finansowe za prace projektowe, a szkoła otrzymała nagrodę specjalną MKiDN za zaangażowanie uczniów i grona pedagogicznego w tworzeniu projektów plastycznych w wysokości 8 000 złotych, która została przeznaczona na doposażenie pracowni projektowych.
Badania losów absolwentów wskazują, że prawie 100% naszych abiturientów podejmuje naukę na uczelniach wyższych.
O naszych uczniów zabiegają uczelnie angielskie, doceniając system nauczania funkcjonujący w naszej szkole łączący umiejętności manualne z kompetencjami cyfrowymi. Obserwujemy, że studia za granicą podejmuje coraz większa liczba wychowanków Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy.
Na sukcesy szkoły, w dużej mierze, wpływ ma dobra współpraca z Rodzicami.
Przypomnę, że w roku 2016/2017 dzięki Państwa pomocy szkoła pozyskała dofinansowanie w kwocie ponad 300 000 zł z MKiDN na wyposażenie pracowni projektowych. Dzięki funduszom Rady Rodziców została zbudowana sieć internetowa i wdrożyliśmy dziennik elektroniczny. W tymże roku został zakupiony również program do animacji poklatkowej, co skutkuje podniesieniem umiejętności w zakresie tworzenia filmu animowanego.
W ubiegłym roku szkolnym planowaliśmy otworzenie pracowni ceramiki, ale nasze starania nie przyniosły oczekiwanego efektu z przyczyn od nas niezależnych. Realizacja tego projektu stała się priorytetem Rady Rodziców w bieżącym roku szkolnym.
Kształcenie umiejętności w zakresie ceramiki odbywałoby się na przedmiocie rzeźba oraz byłyby organizowane warsztaty dla chętnych uczniów z całej szkoły. Dokonaliśmy wyboru pieca a Rada Rodziców zabezpieczyła środki finansowe na realizację tego zakupu. W szkole zostało wyodrębnione pomieszczenie, spełniające warunki BHP, w którym będzie mogła funkcjonować pracownia ceramiki.
Oprócz tego ambitnego zadania liczymy również na pomoc w finansowaniu materiałów koniecznych do funkcjonowania pracowni warsztatowych, które są wyjątkowe na terenie naszego kraju i funkcjonują na bardzo wysokim poziomie. Zależy nam również na wspieraniu zdolności uczniów oraz rozbudowie pracowni fotografii.
Rada Rodziców przykłada również dużą wagę rozwoju samorządności uczniów umieszczając w preliminarzu środki finansowe na wsparcie inicjatyw uczniowskich.
Wierze, że przedstawione przeze mnie kierunki rozwoju szkoły, wypracowane z Radą Rodziców zyskają Państwa aprobatę i zechcą je Państwo finansować wpłacając darowizny na rzecz Rady Rodziców.
Rada Rodziców proponuje wpłaty w wysokości 40 zł miesięcznie dla uczniów klas I – IV LP oraz III – VI OSSP na tzw. Fundusz materiałowy oraz 450 zł na fundusz pomocy szkole od uczniów klas I LP.
W załączeniu przedstawiamy preliminarz wydatkowania funduszu Rady Rodziców przygotowany przez Państwa przedstawicieli

Z poważaniem
Hanna Medoń