Rada Rodziców

Przy Zespole Szkół Plastycznych działa Rada Rodziców

Składkę z tytułu funduszu materiałowego ustaloną na rok szkolny 2016/2017 w kwocie 40 zł miesięcznie należy uiszczać na konto:

13 1020 1462 0000 7402 0018 6742