Rekrutacja

Liceum Plastyczne

Nauka w Liceum Plastycznym trwa cztery lata. Cykl nauczania realizuje program 4-letniego liceum profilowanego. Kończąc szkołę uczeń otrzymuje świadectwo dojrzałości, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na wszystkie kierunki studiów oraz tytuł plastyka.  Rekrutacja do Liceum Plastycznego 2017

PODANIE O PRZYJĘCIE do LP

 

Zapraszamy na Drzwi Otwarte, które odbędą się 20 maja 2017 r. w godz. 9.00-13.00

Zapraszamy również 20 maja 2017 r. o godz. 10.00 na egzamin próbny z kompozycji.