Samorząd Uczniowski

mgr Agnieszka Elwertowska-Komuniewska – opiekun Samorządu Uczniowskiego


Rada Samorządu Uczniowskiego

Marta Maron – przewodnicząca
Jakub Ulandowski – zastępca przewodniczącego
Józefina Wróblewska – sekretarz

Zebrania samorządu szkolnego odbywają się w każdy wtorek o godz: 10:35 (duża przerwa)
w bibliotece szkolnej.
Obecność obowiązkowa.