e-Gabinet pedagoga i psychologa

Szanowni Rodzice,

zdajemy sobie sprawę, że sytuacja, w której się znaleźliśmy jest ewenementem jeśli chodzi o szkolnictwo i pracę dydaktyczno-wychowawczą.

Szkoła oprócz działań dydaktycznych na co dzień podejmuje także wiele aktywności związanych z poradnictwem, wsparciem oraz pomocą dziecku i jego rodzinie.

W związku z tym przypominamy Państwu, że wraz z pedagog szkolną jesteśmy do Państwa dyspozycji. Możemy się z Państwem kontaktować za pośrednictwem Librusa, a także innych form komunikacji, jeśli zajdzie taka potrzeba (do ustalenia indywidualnie przez dziennik elektroniczny).

Mogą Państwo zwracać się do nas z różnymi trudnościami dotyczącymi zaistniałej sytuacji, a także innymi problemami dotyczącymi Państwa dzieci i relacji z nimi. Zachęcamy serdecznie do skontaktowania się z nami, jeśli:

  • Państwa dziecko odczuwa lęk lub nie radzi sobie z obecną sytuacją,
  • Państwa dziecko ma trudność z przestawieniem się na obecny sposób nauczania i z organizacją pracy własnej,
  • Państwa dziecko doświadcza jakichkolwiek innych trudności  w codziennym funkcjonowaniu (obniżony nastrój, wzmożony lęk, brak motywacji, poczucie osamotnienia)
  • doświadczają Państwo trudności w komunikacji ze swoim dzieckiem, co generuje między Wami konflikty,
  • chcą Państwo porozmawiać o zaistniałej sytuacji z dzieckiem, bądź też wesprzeć je w radzeniu sobie z innymi problemami, ale nie wiedzą Państwo w jaki sposób
  • mają Państwo trudności z radzeniem sobie z sytuacją, a nie chcą Państwo nieświadomie przelewać swojego niepokoju i niepewności na dzieci.

Zdajemy sobie sprawy, że większość z Państwa nie miała okazji poznać mnie oraz pani pedagog osobiście, ponieważ obydwie pracujemy w Zespole Szkół Plastycznych od niedawna – z tego względu chciałyśmy napisać Państwu parę słów o sobie.

Anna Kasprzak – psycholog, socjoterapeutka, psychoterapeutka w trakcie szkolenia.

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia o specjalności psychologia kliniczna oraz dwuletnie Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, realizowane przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. W tej chwili jestem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Swoje doświadczenie zdobywałam między innymi na Oddziale Dziennym Zaburzeń Lękowych i Afektywnych Kliniki Psychiatrii im. A. Jurasza w Bydgoszczy, prowadząc zajęcia treningowe i psychoedukacyjne dla Pacjentów. Od ponad dwóch lat współpracuję ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Zespołem Aspergera „ASPI”, współprowadząc tam terapię dla młodzieży z Zespołem Aspergera. Pracuję także na Oddziale Dziennym Psychogeriatrycznym w Centrum Zdrowia Araszkiewicz, wspomagając Seniorów w radzeniu sobie z adaptacją do wieku podeszłego oraz w Ośrodku Socjoterapeutycznym, gdzie prowadzę grupę wsparcia dla Młodzieży. W Zespole Szkół Plastycznych mam przyjemność pracować od września 2019 roku. 

Praca z młodzieżą jest dla mnie źródłem dużej satysfakcji i radości. Kontakt z nastolatkami uwrażliwił mnie na specyfikę problemów młodych ludzi, nauczył cierpliwości i zrozumienia dla trudności doświadczanych przez nich. Źródło ich cierpienia nie zawsze jest jednoznaczne, często leży nie tylko w środowisku – rodzinnym lub szkolnym, ale również wynika ze specyfiki okresu rozwojowego adolescencji. Niezaprzeczalnym pozostaje fakt, że duża część młodzieży potrzebuje profesjonalnej pomocy psychologicznej i wielką radość czerpię z faktu, że dzięki obecności psychologa w szkole Państwa dzieci mają do niej łatwy dostęp.

Alina Sitkowska – pedagog, pedagog resocjalizacji, terapeuta pedagogiczny i socjoterapeuta

W czasie ponad 30 praktyki pedagogicznej, miałam okazję zetknąć się z różnorakimi problemami dzieci, młodzieży i dorosłych. Poza tym wiele lat pełniłam funkcję społecznego kuratora sądowego dla osób dorosłych. Nie bez znaczenia jest fakt, że jestem również matką i doświadczałam problemów będąc także po „drugiej stronie”.
W tym niesłychanie trudnym czasie dla nas wszystkich, a szczególnie dla rodzin, w których wzajemne relacje są obecnie poddawane próbie.  Chcę zaproponować Państwu wsparcie w zakresie moich kompetencji i dzielić się doświadczeniem z tymi spośród Państwa, którzy zechcą z niego skorzystać.
Zachęcam Państwa więc do kontaktu ze mną z nadzieją, że choć trochę uda mi się pomóc w pełnieniu jakże odpowiedzialnej roli rodzica, co mam nadzieję znajdzie  odbicie w ewentualnej poprawie Państwa relacji z dziećmi – naszymi wychowankami. Oby oni właśnie odnieśli największą korzyść z naszych wspólnych wysiłków.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do kontaktu! Proszę pamiętać, że nie ma głupich problemów i głupich pytań. Wraz z Panią pedagog jesteśmy do Państwa dyspozycji i będziemy starać się wspomagać Państwa w rozwiązywaniu wszelkich problemów związanych z  Państwa dziećmi oraz z zaistniałą sytuacją.

Pozdrawiamy serdecznie,

Anna Kasprzak – psycholog

Alina Sitkowska – pedagog


Od 31 marca, codziennie,  na kanale YouTube Akademia NFZ  są publikowane filmy z cyklu „Wsparcie psychologiczne w czasie epidemii”.

Cykl składa się z 10 podcastów, trwających  około 10 min. Każdy filmik, to rozmowa z Dorotą Mintą – psychoterapeutą z wieloletnim stażem, specjalizującą się w trudnościach psychologicznych dotyczących kryzysów, chorób przewlekłych, żałoby (jednocześnie będącą wykładowcą uniwersyteckim, działaczem społecznym i prezesem fundacji StomaLife).

Plan odcinków:

1. Lęk – co zrobić, by Tobą nie zawładnął?
2. Izoluj się pozostając w kontakcie z innymi.
3. Kontrola – jak jej nie stracić?
4. Konflikty w rodzinie – jak do nich nie dopuścić?
5. Obniżenie nastroju – zrób nowy plan.
6. Lęk przed utratą pracy – jak sobie z nim poradzić?
7. Techniki relaksacji – jak się zregenerować?
8. Społeczna odpowiedzialność – myśl o innych.
9. Zespół stresu pourazowego – jak zadbać o swoją przyszłość?
10. Ruch to zdrowie, ale pamiętaj o bezpieczeństwie.


źródłó: http://rysopisy.eduzabawy.com/inne/motywatory/