Wykorzystywane przez nas narzędzia – samouczek  • Tymczasowy zbiór informacji i narzędzi umożliwiający nauczycielom prowadzenie zajęć w trakcie pandemii koronawirusa – Google/Unesco szczegóły>>
  • Przenieś lekcje na Google Classroom – tutorial – Ministerstwo Cyfryzacji szczegóły>>