Konkursy


W ramach cyklicznego projektu Leon Wyczółkowski inspiruje, któremu patronują Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Prezydent Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych organizuje co roku dwa konkursy dedykowane uczniom najstarszych klas szkoły podstawowej:

  1. Konkurs plastyczny, którego temat jest inspirowany twórczością Leona Wyczółkowskiego.
  2. Konkurs teoretyczny z historii sztuki sprawdzający wiedzę o twórczości i biografii tego artysty – patrona naszej Szkoły.

Prócz nagród rzeczowych laureaci uzyskają dodatkowe punkty dodane do punktacji rekrutacyjnej do naszej szkoły. Jedynym warunkiem jest zdanie przez nich egzaminów wstępnych, a dodatkowe punkty uplasują ich wyniki w czołówce kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych.

Głównymi celami konkursów są:

  • popularyzowanie wiedzy o człowieku, którego twórczość stanowi dziedzictwo miasta Bydgoszczy, ale też całego województwa i regionu;
  • zainteresowanie uczniów twórczością Leona Wyczółkowskiego, którego oryginalne prace można obejrzeć w Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy;
  • zwrócenie uwagi na różnorodność rozwiązań technicznych prac artysty;
  • zachęcenie do aktywności twórczej uczniów z regionu, którzy są uzdolnieni plastycznie oraz interesują się wiedzą na temat kultury i historii sztuki, i wskazanie im możliwych dróg rozwoju;
  • wykorzystanie zasobów województwa kujawsko-pomorskiego do twórczych poszukiwań młodzieży, w tym zbiorów muzealnych.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO LAS >>