O egzaminie

EGZAMIN WSTĘPNY


CZĘŚĆ TEORETYCZNA

  • obejmuje zagadnienia z podstawy programowej kształcenia ogólnego przedmiotu plastyka dla szkoły podstawowej – lista zagadnień publikowana jest tutaj>>
  • jest egzaminem ustnym, który ma formę rozmowy na wylosowane przez kandydata tematy;
  • kandydat na początku egzaminu losuje zestaw trzech tematów, spośród których wybiera dwa i je rozwija w swojej wypowiedzi;
  • egzamin trwa około 10 minut;

Z tego egzaminu możesz maksymalnie uzyskać 35 punktów.CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

  • składa się z trzech części i polega na wykonaniu przez kandydata trzech prac plastycznych: z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej;
  • z rysunku i malarstwa kandydat wykonuje martwą naturę, natomiast na kompozycję przestrzenną wykonuje zadanie z wyobraźni, 
  • kandydat musi przynieść niezbędne narzędzia plastyczne – ich wykaz znajdziesz tutaj:
  • blok techniczny A3, farby wodne (np. tempery, akryle), paleta, pędzle, pojemnik na wodę, miękkie ołówki, gumkę. Materiały na zadanie z kompozycji przestrzennej na płaszczyźnie: blok techniczny A3, nożyczki, klej, czarna kartka A3 lub 2 czarne kartki A4, czarne pisaki różnej grubości.
  • każda część egzaminu trwa 90 minut;

Z tego egzaminu możesz uzyskać maksymalnie 65 punktów. 


MAKSYMALNA SUMA PUNKTÓW Z OBU CZĘŚCI EGZAMINU TO 100!