Po co nauka w PLASTYKU?

Po ukończeniu szkoły uczniowie otrzymują świadectwo maturalne (uprawniające do dalszego kształcenia na studiach wyższych) oraz tytuł Plastyka wpisany na świadectwie ukończenia szkoły. Po ukończeniu szkoły:

 • możesz już rozpocząć pracę lub praktyki w drukarniach i agencjach reklamowych (w zakresie DTP oraz projektowania), 
 • posiadasz wiedzę z zakresu: rysunku, malarstwa, specjalizacji, projektowania, rzeźby, fotografii;
 • wiedzę teoretyczną z zakresu historii sztuki;
 • wiadomości specjalistyczne na temat: technik graficznych (projektowania graficznego, publikacji multimedialnych, technik druku artystycznego) oraz aranżacji wnętrz – w zależności od wybranej specjalności;
 • zdobytą wiedzą zwiększasz szanse dostania się na studia artystyczne i nie tylko. 

Nasi uczniowie kontynuują kształcenie między innymi w następujących zawodach:

 • grafik
 • grafik komputerowy DTP
 • projektant grafiki, multimediów
 • projektant stron internetowych
 • projektant gier
 • architekt
 • architekt wnętrz
 • scenograf
 • artysta malarz
 • rzeźbiarz
 • fotograf
 • projektant wzornictwa przemysłowego i odzieży
 • konserwator dzieł sztuki
 • historyk sztuki