Szkoła i internat


SZKOŁA

Czy wiesz, że:

 1. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych jest szkołą artystyczną podlegającą bezpośrednio Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
 1. Historia szkoły sięga już roku 1920, kiedy to rozpoczęła działalność Państwowa Szkoła Przemysłu Artystycznego, jedna z pierwszych Szkół Rzemiosł Artystycznych w międzywojennej Polsce. W 1945 roku, tuż po wyzwoleniu powstała w Bydgoszczy Szkoła Sztuk Pięknych, późniejsze Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych. Faktycznym założycielem szkoły był jej pierwszy dyrektor Marian Turwid. 
 1. Nauka w Liceum Sztuk Plastycznych trwa pięć lat i przebiega dwutorowo: realizujemy program właściwy dla liceum ogólnokształcącego, a na zajęciach artystyczno-zawodowych przygotujemy Cię do pracy w zawodzie plastyk. Nasi absolwenci przystępują do egzaminu maturalnego, jak i egzaminu dyplomowego, uzyskując w ten sposób wykształcenie średnie i kwalifikacje zawodowe.
 1. W ramach przedmiotów artystycznych będziesz realizować realizują obowiązkowe zajęcia z: historii sztuki, rysunku i malarstwa, podstaw projektowania, projektowania multimedialnego, rzeźby, podstaw fotografii i filmu.
 1. Będziesz mieć możliwość kształcić się w następujących specjalizacjach:
 • projektowanie graficzne przygotowuje ucznia do pracy w dziedzinie grafiki użytkowej, w której łączy się tradycyjny warsztat z nowoczesną technologią komputerową. 
 • publikacje multimedialne to specjalizacja, która zapoznaje uczniów z właściwościami różnorodnych środowisk multimedialnych takich jak druk, animacja, film, dźwięk czy internet.
 • techniki druku artystycznego przygotowuje ucznia do pracy projektowej ze szczególnym naciskiem na realizację prac w tradycyjnych technikach graficznych: linorytu, wklęsłodruku, sitodruku i litografii.
 • aranżacja wnętrz przygotowuje ucznia do pracy w dziedzinie architektury wnętrz, w której łączy się tradycyjny warsztat z nowoczesną technologią komputerową.
 1. Będziesz realizować podstawę programową na poziomie rozszerzonym z historii sztuki oraz do wyboru języka angielskiego lub matematyki.

Co otrzymasz:

 • przestrzeń do rozwoju własnego w swobodnej i twórczej atmosferze, 
 • kompleksowe warunki do pracy: profesjonalny sprzęt i oprogramowanie, bogato wyposażone pracownie specjalistyczne, urządzenia niezbędne do kształcenia zawodowego. 
 • ogólne podstawy wiedzy oraz umiejętności z zakresu sztuk plastycznych i swobodę rozwoju w wybranej przez Ciebie dziedzinie,
 • szansę na udział w warsztatach artystycznych prowadzonych przez specjalistów, w plenerach, konkursach, wymianach międzynarodowych,
 • możliwość zamieszkania w internacie szkolnym (z tej opcji korzysta niemal połowa naszych uczniów).INTERNAT

 • Internat jest integralną częścią Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy. Jest to miejsce dające możliwość zamieszkania oraz stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów naszej szkoły w czasie trwania roku szkolnego.
 • Budynek internatu jest położony w centrum Bydgoszczy przy ulicy Chwytowo 16-18, co pozwala młodzieży na szybkie dotarcie do szkoły. W ofercie są pokoje 2 i 3 osobowe, stołówka, siłownia, dwie sale konferencyjne, biblioteka, 3 świetlice do nauki własnej (na każdym piętrze), 2 kuchnie do samodzielnego przygotowywania posiłków oraz sala kominkowa.
 • Obiekt jest całodobowo monitorowany przez system kamer.
 • Dogodne warunki panujące w internacie gwarantują młodzieży wiele możliwości do nauki, odpoczynku i spędzania wolnego od zajęć lekcyjnych czasu. W celu integracji i zagospodarowania wolnego czasu organizowane są dla młodzieży i przez młodzież wraz z wychowawcami liczne imprezy i akcje; przygotowanie świątecznej kolacji, Mikołajki, Andrzejki, Pyjama Party czy pikniki na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego. Bardzo ważna dla młodzieży jest akcja charytatywna na rzecz schroniska dla zwierząt organizowana od 7 lat zawsze w grudniu.