Maturzyści

Szanowni Abiturienci Naszej Szkoły,
serdecznie zapraszamy Was na uroczyste zakończenie roku szkolnego
2020/21 – wydarzenie szczególne i symboliczne, bo rozpoczynające kolejny ważny rozdział Waszego życia. Po zakończeniu szkoły pozostanie już tylko zdanie dyplomu i matury, by wkroczyć w dorosłość…
Spotkanie online rozpocznie się 31 marca o godzinie 10.00.  

link do spotkania: https://liblink.pl/7gaUodPqPP


Informacje o maturze

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu
maturalnego w Formule 2021 obowiązująca w roku szkolnym
2020/2021: https://liblink.pl/oHkpvkr4mZ

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie
maturalnym w 2021 roku: https://liblink.pl/tiWBBqqAEF

Harmonogram matury: https://liblink.pl/F5hKKY7GWO