PRAWO AUTORSKIE

/ USTAWA / AKTUALIZACJE / INFOGRAFIKI

Zamieszczone informacje mają pomóc naszej społeczności szkolnej w edukacji o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (PDF), a także istotne linki do aktualnej bazy aktów prawnych.
W szczególności zachęcam do infografik, w których to w sposób przystępny zaprezentowane zostały treści Ustawy. Infografika może posłużyć jako pomoc dydaktyczna podczas realizacji tematu na godzinie wychowawczej, czy stać się indywidualną lekturą dla ucznia czy rodzica.

 

infograf_prawa_autorskie_kolor_BIG-min

Ustawa prawo autorskie

Kontakt z IPA (Inspektor Prawa Autorskiego) / viola.kus@plastyk.bydgoszcz.pl