Rada Rodziców

Przy Zespole Szkół Plastycznych działa Rada Rodziców Wpłat na pomoc szkole (klasy I) i fundusz materiałowy proszę dokonywać na konto Rady Rodziców przy Zespole Szkół Plastycznych: 13 1020 1462 0000 7402 0018 6742


Drodzy Rodzice,

Bardzo dziękujemy za dokonywanie wpłat na fundusz pomocy szkole oraz na fundusz materiałowy. Dzięki Państwa funduszom, uczniowie Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy, mogą uczyć się w coraz lepiej wyposażonych pracowniach artystycznych oraz mogą korzystać z coraz to nowszych technik w swojej pracy artystycznej.

Każdego roku Rada Rodziców decyduje o wyborze celu priorytetowego, na który przeznaczamy fundusze zebrane przez Państwa na koncie Rady Rodziców.

W roku szkolnym 2018/2019 takim priorytetem było dla Rady Rodziców stworzenie, przy współpracy ze szkołą, pracowni ceramiki. Dzisiaj z jej wyposażenia mogą korzystać uczniowie nie tylko w ramach zajęć lekcyjnych, ale także podczas warsztatów specjalistycznych realizowanych w szkole. Na uruchomienie ( zakup wyposażenia) pracowni ceramicznej Rada Rodziców przeznaczyła 25.000,00 złotych.

W roku szkolnym 2019/2020 Rada Rodziców za priorytet uznała wyposażenie pracowni artystycznych, głównie pracowni fotograficznej i multimediów, w nowoczesny sprzęt, z którego będą korzystać uczniowie naszej szkoły. Dzięki Państwa hojności zamierzamy przeznaczyć na ten cel około 60.000,00 złotych. 

Zależy nam na tym, aby uczniowie naszej szkoły, nasze dzieci, mogły zdobywać wiedzę i umiejętności, pracując z jak najbardziej nowoczesnym sprzętem fotograficznym, graficznym i innym. Znaczne rozszerzy to kompetencje uczniów szkoły, pozwoli im lepiej odnaleźć się w przyszłości na rynku pracy oraz, mamy nadzieję, pozwoli utrzymać, a nawet podnieść poziom nauczania w naszej szkole. 

O wszystkich sukcesach uczniów naszej szkoły mogą Państwo dowiedzieć się ze strony internetowej szkoły.

Dzięki pomocy finansowej z Państwa strony, uczniowie szkoły mają coraz większe szanse na osiąganie sukcesów w licznych konkursach krajowych i międzynarodowych. Dlatego też jeszcze raz dziękujemy za dokonywanie wpłat na konto Rady Rodziców.

Jeżeli mają Państwo jakieś propozycje lub uwagi dotyczące przeznaczenia funduszy Rady Rodziców, jakieś propozycje i pomysły lub sprawy dotyczące sytuacji uczniów, zachęcamy do kontaktu z przedstawicielami klas do Rady Rodziców, którzy zostali wybrani z każdej klasy i reprezentują Państwa w Radzie Rodziców.

Małgorzata Piątek

Przewodnicząca Rady Rodziców


Sprawozdanie – BUDŻET Rady Rodziców za 2018/2019 rok


Program_wychowawczo-profilaktyczny 2019/2020