Samorząd Uczniowski

Prezydium Samorządu Uczniowskiego 2020/2021:
… – Przewodnicząca
… – Wiceprzewodniczący
… – Sekretarz

Sebastian Tucholski – Opiekun SU