Samorząd Uczniowski

mgr Agnieszka Elwertowska-Komuniewska – opiekun Samorządu Uczniowskiego


Prezydium Samorządu Uczniowskiego:
Marta Maron – Przewodnicząca
Nikola Labudda – Wiceprzewodniczący
Ryszard Chojnacki – Sekretarz

Sebastian Tucholski – Opiekun SU